Данни за контакт

Данни за контакт:

5500 Ловеч
ул. Търговска № 47

Детски отдел: тел. 0877 185 520
e-mail: kids@liblovech.bg

 

Работно време

Работно време:

Понеделник – петък: от 08.00 ч. до 18.00 ч.

Събота: от 09.00 ч. до 13.00  ч.

Неделя: почивен ден

Санитарен полуден: всеки предпоследен петък на месеца от 12:00 до 17:00 часа – не се работи с читатели.