БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

От едно време до днес приказките заемат важна роля в запазването на българския фолклор и вярвания, като същевременно предават важни нравствени уроци. А всяко детство е по-пъстро, когато в него живеят приказните герои.      
 
Затова и поколения наред четат, разказват и интерпретират по свой начин познатите приказки. Змейове, зли мащехи, вълци, лисици и други злодеи се срещат в разказите от всеки край на България, а смели герои и героини се справят със задачата да опазят беззащитните.